Vrtci - vprašalnik

Bibi

Zelenc'
20. jan 2008
4
0
1
Ljubljana
Pozdravljeni!

Prosila bi vas starše, če bi si lahko vzeli nekaj minut časa in rešili vprašalnik o vrtcih katere vaši otroci obiskujejo (še posebej je povdarek na zesebnih vrtcih).

Sem Irena Kepeski, študentka 3. letnika sociologije na Fakulteti za družbene vede in vas prijazno vabim k sodelovanju v anonimnem družboslovnem vprašalniku, ki je del raziskovalne naloge pri predmetu Sociologija socialne politike. Cilj raziskave je spoznati delovanje javnih in zasebnih vrtcev v Sloveniji. Vaše sodelovanje v anketi je izjemnega pomena za razumevanje delovanja vrtcev saj bo bistveno prispevalo h kakovosti in objektivnosti rezultatov. Še posebej bom hvlažna staršem otrok v zasebnih vrtcih, saj je do teh podatkov težje priti, zaradi majhnega števila zasebnih vrtcev v Sloveniji.
Zagotavljava vam varovanje zasebnosti in tajnost vaših odgovorov. Anketa vam bo vzela največ 15 minut, zato vas prosim, da pozorno preberete vprašanja in odgovarjate zbrano.
Če imate kakršno koli vprašanje, mi lahko pišete na irena_kepeski@hotmail.com.
Izpolnjen vprašalnik bi prav tako prosila, če mi pošljete na e-mail naslov irena_kepeski@hotmail.com.

Lep pozdrav in v naprej hvala za sodelovanje!


Vprašalnik:

Dostopnost

1. Ali vaš otrok obiskuje javni ali zasebni vrtec?

2. Ali nam lahko zaupate ime vrtca?

3. Kolikšna je bila čakalna doba za vpis otroka v vrtec od trenutka oddaje vloge za vpis do sprejema otroka v vrtec?

4. Ali se vam čakalna doba za vstop otroka v vrtec zdi primerno dolga?

5. Ali vam delovni čas vrtca ustreza? In zakaj?

6. Ali bi bilo po vašem mnenju ustrezno, da bi otrokom v primeru potrebe zagotovili izvajanje programa tudi po 17. uri popoldne, če vaš vrtec tega še ne ponuja?

7. Ali ste zadovoljni z vrtcem, katerega vaš otrok obiskuje, in zakaj?

8. Kaj bi spremenili v zvezi z vrtcem?

9. Ali menite, da trenutna ureditev sistema predšolske vzgoje zagotavlja zadostno število prostih mest glede na potrebe otrok?

10. Podatki kažejo, da le odstotek otrok v Sloveniji obiskuje zasebne vrtce. Zakaj je po vašem mnenju tako?

11. Se vam zdi, da ministrstvo v zadostni meri spremlja problematiko prostih mest na področju predšolske vzgoje?

12. Ali ministrstvo zagotavlja, da poteka vpis otrok v vrtce po načelu enakopravnosti (kadar je treba selekcionirati kandidate zaradi prezasedenosti – pogost pojav)?

13. Ali ste zadovoljni z vrtcem, katerega vaš otrok obiskuje, in zakaj?

14. Kaj bi spremenili v zvezi z vrtcem?

15. Ali znotraj vrtca obstajajo še kakšni drugi programi, delavnice oziroma aktivnosti?

Financiranje

1. V kateri plačilni razred ste uvrščeni glede na vaš dohodkovni in premoženjski položaj?

2. Koliko plačujete za vrtec mesečno?

3. Ali menite, da so finančni prispevki občine zadostni ali ne?

4. Cene programov v vrtcih za prvo starostno skupino (1-3 leta stari otroci) se gibljejo od 300 do 488 evrov mesečno. Kakšno je vaše mnenje glede cen za enakovredne programe v različnih vrtcih (cene so sprejemljive, previsoke,…)?

5. Ali menite, da trenutna zakonodaja omogoča pravično razporeditev staršev (mlade družine) v veljavne plačilne razrede glede na njihov dohodkovni in premoženjski položaj?

6. Ali menite, da bi bilo primerno in upravičeno, da bi država s povišanjem davkov zagotovila brezplačno predšolsko vzgojo (tako kot na primer zagotavlja srednješolsko izobraževanje)?

7. Ali mislite, da bi daljši delovni čas vrtcev vplival na ceno programa? Koliko in na kakšen način?

Splošno

1. Kje vidite pomanjkljivosti v sistemu zagotavljanja predšolske vzgoje? (Obkrožite)
• Nezadostno število prostih mest v vrtcih in dolga čakalna doba za vpis otroka v vrtec
• Cene programov vrtcev so previsoke
• Starši z dobrim ekonomskim in premoženjskim statusom plačujejo premalo
• Preveč storitev je plačljivih
• Ponudba osnovnih programov vrtcev ni dovolj pestra in raznolika

2. Koliko se Vam zdi pri reševanju tovrstnega problema pomembna vloga vrtcev, občine, države?