[TRIGLAV] Garancija in pol - TRIGLAV GARANT 150

01481

cifra
15. maj 2007
5.306
0
36
65
Ljubljana
Triglav ima nov produkt enkratnega naložbenega zavarovanja, ki se imenuje TRIGLAV GARANT 150.Naložbeno zavarovanje z jamstvom glavnice TRIGLAV GARANT 150 je oblika naložbenega zavarovanja z zajamčenim 150% izplačilom glavnice ob doživetju.
Zavarovanje se sklene za obdobje do 01.07.2020 in sicer tako, da zavarovalna doba ni krajša od 12 let.

Zavarovanje združuje naložbo ter življensko zavarovanje z nezgodnim zavarovanjem za primer smrti zaradi nezgode. Naložba je vezana na uspešnost inovativne naložbene strategije.


( Osnova naložbenega procesa je sodobna finančna teorija (MPT - Modern Portfolio Theory), ki jo pri svojem delu upravljalci premoženja vsakodnevno uporabljajo, njenemu avtorju Markowitzu pa je prislužila Nobelovo nagrado)

Ta naložbena strategija omogoča ustvarjanje pozitivnih donosov v posameznem naložbenem razredu, tako v času bikovskega kot tudi medvedjega trenda. Njena korelacija z delniškimi trgi je majhna.


Sredstva na naložbenem računu se vežejo na enote premoženja naložbenega prosukta, ki ga Zavarovalnica Triglav ponuja v sodelovanju z banko BNP Paribas in ABANKO VIPA d.d.

Investicijski sklad Triglav Garant 150 tako predstavlja zunanjo referenčno vrednost na podlagi katere se določi vrednost premoženja na naložbenem računu.
Velika razpršenost in inovativen izbor naložb sklada Triglav Garant 150 omogočata doseganje stabilne rasti, neodvisno od smeri gibanja delniških trgov.

Sredstva naložbenega zavarovanja z jamstvom glavnice se razdelijo med dve naložbeni komponenti:

- netvegane vrednostne papirje, s čimer je zajamčeno vsaj 150% izplačilo čiste premije ob koncu zavarovalne dobe, za kar jamči Abanka
- indeks MILLENIUM, katerega uspešnost izračunava banka BNP Paribas.


Ob izteku zavarovalne dobe je stanje na naložbenem računu enako seštevku zajamčenega izplačila, za kar jamči Abanka in preseženega donosa indeksa Millenium nad 50%.

Če indeks Millenium v obdobju naložbe ustvari negativen donos ali donos nižji od 50%, dobite izplačanih 150% čiste premije.

Naložbeni portfelj Millenium

- Obveznice > Evropa > IBOXX Sovereigns
- Delnice > Evropa > EuroStaxx 50
- Delnice >ZDA > S&P 500
- Delnice > Japonska > Topix
- Delnice > Razvijajoči se trgi > HSCEI
- Surovine > Globalno > DJAJG
- Nepremičnine > Evropa > EPRA Euro Zone
- Valutni pari > ZDA, Evropa > USD-EUR
Posamezni naložbeni razred je predstavljen z najlikvidnejšo in kreditno najvarnejšo obliko naložb v tem razredu.
Vrednost indexa se dnevno objavlja na spletni strani: http://www.bnpparibasindex.com

Millenium 10
V času trajanja zavarovanja lahko zavarovalec zavarovanje prilagakja svojim potrebam in ciljem (prenos sredsetv v druge sklade, predujem, odkup)

Prenos
Po preteku enega leta od začetka zavarovanja lahko zavarovanec zahteva da se zbrana sredstva na naložbenem računu vežejo na VEP drugega investicijskega sklada iz redne ponudbe Zavarovalnice Triglav

Predujem
Enako, po preteku enega leta lahko zavarovanec zahteva do 80% vrednosti premoženja na naložbenem računu. Predujem se izplača po odkupni vrednosti.

Odkup
Odkupna vrednost zavarovanje je neaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.

OPROSTITEV DAVKA

Pri tem zavarovanje se davek od prometa zavarovalnih poslov ne plačuje (razen v primeru odkupa zavarovanja pred potekom 10 let). Prav tako ni obdavčen dohodek iz življenskega zavarovanja v primeru doživetja, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, in v primeru smrti zavarovane osebe.


Vstopni stroški so odvisni od višine premije in kot je logično, večje kot je vplačilo, manjši so le ti.Informativni primer:

Enkratna premija 10.000 €
Zajamčena zavarovalna vsota ob doživetju 14.746 €
Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti 11.001 €
Ob doživetju: vrednost na naložbenem računu, vendar ne manj kot 14.746 €


Vplačila v enkratnem znesku so možna samo do 30.06.2008.
Minumalni znesek vplačila je 1000 €
 

Matej

Fizikalc
24. jul 2007
1.992
1
38
Samo nalozbo pa lahko vnovcimo po desetih letih brez "penalov", kar bi blo tud pametno dodat. Garancija pa velja samo v primeru da vseskozi drzimo denar v doticnem "skladu". Aja cifra, a lahko prihajas noter se s kaksnimi vlozki naknadno?