Wiener Staedtische - Življenjska in nezgodna zav.

grajbos

Fizikalc
23. mar 2009
2.098
0
36
Življenjsko zavarovanje za primer smrti - t.i. Riziko ŽZ

Kdor potrebuje finančno varnost za svojo družino in želi plačevati nizko premijo, se odloča za naše zavarovanje za primer smrti. Slednje omogoča visoka zavarovalna kritja v primeru smrti ob razmeroma nizki premiji. Ta produkt je posebno zaželen ob visokih kreditnih obveznostih družinskih članov.

Je zavarovanje, pri katerem je zavarovana oseba zavarovana za nevarnost smrti za dogovorjeno obdobje. Če zavarovana oseba pred iztekom zavarovalne dobe umre, zavarovalnica upravičencu takoj izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto. V primeru, ko zavarovana oseba dogovorjeno zavarovalno dobo preživi, ugasnejo vse obveznosti zavarovalnice.

Zaradi udeležbe v dobičku, ki je izražena v obliki premijskega bonusa je takšno zavarovanje premijsko ugodno. Zavarovancem z odličnim zdravstvenim stanjem in zdravim načinom življenja pa nudimo še dodatno znižanje premije (»Life-style« bonus).

Zavarovanje za primer smrti je mogoče prilagoditi različnim potrebam zavarovalcev. Izbrati je mogoče konstantno ali padajočo zavarovalno vsoto, ter enkratno ali tekoče plačevanje premije.

Prav tako je v določenih primeru mogoča sklenitev dodatnega nezgodnega zavarovanja.


Informativni izračun: življenjsko zavarovanje za primer smrti s premijskim bonusom
Povprečen moški, star 30 let, se zavaruje za 70.000 eur za15 letno obdobje.
Zavarovalna vsota za naravno ali nezgodno smrt: 70.000 eur
Letna premija: 189 eur (mesečna premija bi znašala 15,75 eur)

Dodatno se lahko priključi dodatno zavarovanje za primer invalidnosti in/ali nezgodne smrti v višini 70.000 eur (doplačilo v višini 8,75 eur mesečno za posamezno dodatno zavarovanje) ali 140.000 eur (doplačilo v višini 17,50 eur mesečno za posamezno dodatno zavarovanje)

Informativni izračun: življenjsko zavarovanje za primer smrti z Life Style bonusom
Zdrav moški, star 30 let, se zavaruje za 70.000 eur za15 letno obdobje.
Zavarovalna vsota za naravno ali nezgodno smrt: 70.000 eur
Letna premija: 82 eur (mesečna premija bi znašala 6,83 eur)

Dodatno se lahko priključi dodatno zavarovanje za primer invalidnosti in/ali nezgodne smrti v višini 70.000 eur (doplačilo v višini 8,75 eur mesečno za posamezno dodatno zavarovanje) ali 140.000 eur (doplačilo v višini 17,50 eur mesečno za posamezno dodatno zavarovanje)


Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja

Zavarovanje za primer smrti in doživetja ponuja veliko možnosti, da poskrbimo za zanesljivo ustvarjanje premoženja in hkrati zaščitimo družino pred nepredvidenimi finančnimi tveganji. Ponuja možnost prilagoditve vaši življenjski situaciji.
V času plačevanja premije se vplačana sredstva nalagajo in ustvarjajo donose.

Ob izteku pogodbe imate na razpolago vrednost premoženja zavarovalne pogodbe, ki ga lahko dvignete v enkratnem znesku ali pa prejemate mesečno rento. V primeru smrti zavarovanca se vse premoženje pogodbe takoj izplača upravičencem.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja zavarovalnice Wiener Städtische vsebuje lastnosti, ki omogočajo veliko fleksibilnost. Na ta način ste v vsaki življenjski situaciji optimalno zavarovani.

Izbirate lahko med mesečnim, trimesečnim, polletnim ali letnim plačevanjem premije ter izberete letno 4% ali 10% usklajevanje premije.

Izbira nalaganja dobička
Zajamčena je donosnost naložb v višini 2,25%. Sami pa lahko izberete, kako se bodo presežki nalagali: klasično ali v sklade. Sprememba te izbire pa je kadarkoli mogoča.
Glede nato, ali vam bolj ustreza varnost ali pa ste pripravljeni tvegati za doseganje višjih pričakovanih donosov, izbirate med naslednjimi načini nalaganja dobička:
* klasične naložbe z zajamčeno minimalno donosnostjo 2,25%
* dinamične naložbe v sklad skladov PFA Master Fonds dynamisch (Pioneer Funds Austria)
* progresivne naložbe v sklad skladov Ringturm Active Global Trend (Ringturm KAG)

Oprostitev plačevanja premij v primeru bolezni ali nezgode
Če zavarovalec, ki je hkrati tudi zavarovanec, zaradi bolezni ali nezgode postane popolnoma delovno nesposoben, prevzame zavarovalnica od 43. dne dalje plačevanje premij za čas trajanja neprekinjene nezmožnosti za delo.


Dodatno življenjsko zavarovanje za primer smrti
Je zavarovanje kjer se v primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja izplača dogovorjena dodatna zavarovalna vsota za primer smrti.

Prednosti:
* nižja premija kot pri osnovnem zavarovanju;
* visoko zavarovalno kritje;
* dodatna zagotovitev finančne varnosti družine ob nepredvidenih dogodkih;
* zavarovanje bančnega posojila ter
* možnost zavarovanja dveh oseb z eno polico.

Z isto zavarovalno pogodbo sta lahko za primer smrti zavarovani dve osebi. V primeru smrti zavarovanca iz osnovne police ima drugi zavarovanec možnost, da nadaljuje to dodatno zavarovanje kot samostojno zavarovanje za primer smrti do njegovega poteka in do višine zavarovalne vsote.

Priključimo lahko dodatno nezgodno zavarovanje za primer nezgodne smrti ali invalidnost

Priključimo lahko dodatno nezgodno zavarovanje - nezgodna renta


V primeru invalidnosti nad 50% se zavarovancu izplača na podlagi odločitve ob sklenitvi zavarovanja:
- začasna renta (20 let) v višini 500 eur ali 1000 eur
- doživljenjska renta v višini 500 eur ali 1000 eur

Izplačilo zavarovalnine v obliki rente
Zavarovalec lahko ob doživetju namesto izplačila v enkratnem znesku izbere izplačevanje rente.

Določite lahko poljuben začetek izplačevanja rente, ne glede na upokojitveno starost. Če želite prejemati rento od dneva upokojitve, je mogoče dogovoriti tudi kasnejši datum začetka izplačevanja rente.

Tudi vrsto rente je možno izbrati med dvema možnostma: izplačilo neporabljenega dela rentnega kapitala v primeru smrti upravičencem ali pa v obliki vdovske pokojnine.


Obdavčitev življenjskih zavarovanj

Davek od prometa zavarovalnih poslov
Po Zakonu o davku od prometa zavarovalnih poslov se davka od zavarovalnih poslov ne plačuje od premije osebnih zavarovanj, pri katerih zavarovalno razmerje ni krajše od desetih let.

Davek od dohodka iz življenjskega zavarovanja
Dohodek iz življenjskega zavarovanja v skladu z Zakonom o dohodnini ni obdavčen v primeru:
* doživetja, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba ter zavarovalna doba ni krajša od 10-ih let,
* smrti zavarovane osebe.


Dodatno nezgodno zavarovanje

K osnovnemu zavarovanju je možno skleniti dodatno zavarovanje za:

Nezgodno smrt

- če zavarovanec umre zaradi posledic nezgode, se upravičencu izplača dogovorjena zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti

- zavarovalna vsota za nezgodno smrt je enaka kot zavarovalna vsota za življenjsko zavarovanje

- možno je skleniti tudi dva- ali trikratnik osnovne zavarovalne vsote

Trajna invalidnost zaradi nezgode

- v primeru, da nezgoda povzroči delno ali popolno invalidnost zavarovanca, zavarovalnica izplača zavarovalnino, ki ustreza stopnji nastale invalidnosti.

- če skupni odstotek invalidnosti znaša več kot 50%, se za vsak odstotek invalidnosti nad 50% prizna dvakratni odstotek zneska za izračun zavarovalnine.

- v primeru 100% invalidnosti se izplača 150% osnovne zavarovalne vsote za trajno invalidnost zaradi nezgode.

- zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost je enaka kot zavarovalna vsota za življenjsko zavarovanje.

- možno je skleniti tudi dva- ali trikratnik osnovne zavarovalne vsote.
Za vsa dodatna vprašanja sem vam na voljo preko ZS

LP, Boštjan