Sticky: pred "T-S-H-Š-K-F-C-P-Č" se piše S

matt

yeeeehaaaaw
20. jul 2007
866
0
16
S titulo in ne Z titulo oz. S čini in ne Z čini
grin1.gif
LPM;
 
Nazadnje urejeno:

01481

cifra
15. maj 2007
5.306
0
36
64
Ljubljana
Ker smo se že veliko naučili o zvočnikih in nezvočnikih, vzemimo najprej že vsem znano poved: Ta suhi škafec pušča. Če v njej izpustimo samoglasnike, nam ostanejo črke c, č, f, h, k, p, s, š ter t. Pred besedami, ki se začnejo s temi črkami, uporabimo predlog S. Pred vsemi ostalimi pa predlog Z.

Pa ponovimo:

Predlog S uporabljamo pred besedami, ki se začnejo na C, Č, F, H, K, P, S, Š ali T.

Predlog Z pa uporabljamo pred besedami, ki se začnejo na A, B, D, E, G, I, J, L, M, N, O, R, U, V, Z ali Ž.


Kot vidite, ni težko! Ostaneta nam še predloga H ter K. Uporaba je tukaj še lažja! Predlog H uporabimo pred besedami, ki se začnejo na k ali g. Pri ostalih uporabimo predlog K.

Ponovitev:

Predlog H uporabljamo pred besedami, ki se začnejo na K ali G.

Predlog K uporabljamo pred besedami, ki se začnejo na A, B, C, Č, D, E, F, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z ali Ž.
 

Batate

hepan
21. jul 2007
240
0
16
Meni se pa dopade, ko od kerega dobim na kartici lepe pozdrave iz morja.

Sigurno je potapljač.

Za zmirom vaš, Batate
 

01481

cifra
15. maj 2007
5.306
0
36
64
Ljubljana
Bom dal za
nahrung002.gifOba posta sta od: crashednburnt-a


Ponovno pozdravljeni!

Najprej naj dodam, kar sem pri prejšnji lekciji pozabil:

Uporaba predloga s/z pri številkah:

Pred številkami (23, 122, 4323 ...) uporabljamo predlog s/z tako, da besedo izgovorimo in na ta način ugotovimo, na katero črko se začne. Nato uporabimo ustrezen predlog v povezavi s prešnjimi pravili (glej prvi post).

Primer 1: Plačal sem s 1000 evri.
Primer 2: Plačal sem z 10000 evri.

Sicer se boste morali bolj potruditi, saj je število napak še vedno veliko!


Druga stvar, ki se mi zdi koristna (predvsem v vsakdanjem življenju - beri: pisanje prošenj itd.), je uporaba ločila tri pike (...). Po novem pravopisu je potrebno tri pike uporabljati kot nestično ločilo (za zadnjo besedo naredimo naprej presledek in nato tri pike) ter brez vejice za zadnjo besedo.

Primer: Na Alterju se pogovarjamo o mobilni telefoniji, avtomobilizmu, zabavi ...

Tretja stvar. Opažam, da veliko ljudi na forumu ne zna pravilno uporabljati (oziroma ne razlikuje) besedi "morati" ter "moči". Pa si najprej poglejmo, kaj pravi SSKJ:


1) morati -am nedov. (o)

1. z nedoločnikom izraža nujnost, nujno posledico,
da osebek uresniči dejanje a) zaradi določenih
okoliščin: na starost je moral beračiti; morali so
delati, če so hoteli živeti; krivec se mora
zagovarjati pred sodiščem / delavec mora dobiti
izdatno hrano b) zaradi lastne potrebe, dolžnosti:
tega človeka moram še danes najti; moram jih
videti / skrbeti mora za tri otroke / nav. ekspr.:
moram priznati, da ste zelo pridni; ta časopis
redno berem in moram reči, da mi je všeč c) ker
kdo tako zahteva: ob štirih moraš biti tukaj;
danes moram odpotovati / silil jo je, da mora
redno obiskovati razstave / oče se razjezi in reče:
Moraš // elipt., s prislovnim določilom izraža nujnost,
nujno posledico, da osebek uresniči dejanje, kot
ga nakazuje določilo: moral je (iti) od doma; v
Zidanem mostu mora z vlaka; moral je v bolnico /
čimprej moraš stran / ta resnica mora na dan
2. z nedoločnikom izraža nujnost, potrebnost, da
osebek a) ima določeno lastnost, značilnost:
zavora mora biti dobra; blago bi moralo biti
drugačno; človek mora biti pošten / ti možje bi
morali biti naš ponos b) je v določenem stanju:
za tako dejanje nas mora biti več; moral bi biti
srečen po tolikem času / moramo si biti na
jasnem, kaj hočemo c) ima določeno obveznost:
morate paziti na svoje zdravje; v podjetjih morajo
imeti za to posebno službo / za to delo moram
imeti poseben les potrebujem
3. nav. ekspr., z nedoločnikom izraža verjetnost, da
osebek a) ima določeno lastnost: ta človek mora
biti zelo dober; to mora biti velik lump, tepec;
morata si biti velika prijatelja / ta s predpasnikom
mora biti kuharica / to mora biti pomota b) je v
določenem stanju: profesor mora biti bolan; pijan
mora biti, ker se tako smeje; kako srečen mora
biti ta človek / rano ima, pasti je moral verjetno je
padel / mora imeti okoli petdeset let // s prislovnim
določilom izraža verjetnost, da je osebek na
mestu, kot ga nakazuje določilo: žena mora biti
na njivi; keltske utrdbe so morale stati na tem
hribu; tu so nekoč morala stati mestna vrata
4. ekspr., z nedoločnikom izraža podkrepitev trditve:
povsod mora biti zadnji; pa ravno sedaj si moral
priti / komu se mora plačati članarina
5. star. siliti, prisiljevati: birič ga je moral na tlako
/ mraz jih je moral, da so hitro delali
• ekspr. zato bi ga morali zato bi moral biti tepen,
kaznovan; ekspr. moraš h knjigi moraš se začeti učiti,
začeti študirati; ekspr. naj se zgodi, kar se mora
izraža vdanost, sprijaznjenje s čim; ekspr. še to ga je
moralo doleteti poleg drugih težav je doživel še to;
ekspr. njegova mora veljati ne dovoli, da bi obveljalo
drugo mnenje; kdor noče zlepa, mora zgrda na vsak
način mora narediti; hočeš, nočeš, moraš izraža
podkrepitev nujnosti


2) moči morem nedov., mogel mogla (o o)

1. z nedoločnikom izraža sposobnost osebka, da
uresniči dejanje zaradi svojih a) telesnih lastnosti:
ne morem več delati, teči; ni mogel ganiti z roko;
ne morem več jesti; ptič ni mogel leteti / ne more
se odkašljati / redko nisem mogel, da bi dolgo
hodil nisem mogel dolgo hoditi / delal bom, če bom
mogel; hiti, kolikor more; če ne moreš teči, pa
hitro hodi b) duševnih, čustvenih lastnosti: tega
ne morem dojeti, razumeti; nikoli je nisem mogel
ljubiti / ne morem delati, kakor drugi hočejo / ni si
mogel misliti večje sreče c) določenih, navadno
značajskih lastnosti: ta človek ne more molčati;
ne more se obvladati / nikoli ne morem hitro
zaspati / nobeden ga ni mogel oponašati č)
objektivnih, zlasti materialnih možnosti: takih
kreditov ne bom mogel odplačevati / ekspr. veliko
ne bom mogel dati od hiše / skladi ne morejo kriti
vseh izgub
2. z nedoločnikom izraža sposobnost osebka, da
uresniči dejanje zaradi določenih okoliščin: ni
mogel čakati, ker se mu je preveč mudilo; ni
mogel igrati košarke zaradi poškodb; danes ga
ne morem obiskati; ni se mogel rešiti / ne
moremo ga pustiti samega ne smemo / zaradi
poplav ne moremo na delo / takoj nato bi že
mogel oditi bi lahko odšel; mogli bi ga prijeti, če bi
hoteli lahko bi ga prijeli / prišel bom, če bom
mogel; doma bom, kakor hitro bom mogel;
zagovarjal ga je, kjerkoli je mogel
3. elipt., s prislovnim določilom izraža sposobnost
osebka, da uresniči dejanje, kot ga nakazuje
določilo: ni mogel (priti) do nje; nisem mogel prej
z doma; ne more v hribe; tak ne more domov; ne
morem stran, zraven / mimo tega ne morem / ni
mogel do besede
4. nav. ekspr., z nedoločnikom izraža razpoloženje,
odnos osebka do a) opravljanega dejanja: ni
mogel gledati njene zadrege; ne morem poslušati
te glasbe / ne morem ga videti b) elipt. kake
osebe: otrok, tujcev, žensk ni mogel; nikdar ga ni
mogel; ta dva človeka se ne moreta / vzame te
na piko in te ne more
5. nav. 3. os., z nedoločnikom, navadno v pogojnem
naklonu izraža domnevo, verjetnost: to bi moglo
biti res; mogla bi biti stara petnajst let; jutri bi
mogel biti dež / kje more biti ta človek kje bi lahko
bil
6. elipt., z dajalnikom, navadno v zvezi s kaj, nič izraža
možnost, da se naredi komu kaj slabega: nihče
ji nič ne more; kdo ti kaj more; živa duša ji nič ne
more / nič ne morete taki ljubezni, kakršna je
moja
7. ekspr., navadno v zvezi z za izraža zanikanje
odgovornosti, krivde za kaj: ne morem za to, da
nerazločno govorim; ne morem za to, če me
pozdravlja; kaj morem jaz, če so naju spodili /
otroci so šli po svoje. Kaj si mogel
• ekspr. saj nič ne more, tako je pijan zelo je pijan;
ekspr. ni mu mogel do živega izraža nesposobnost
osebka, da bi koga bistveno prizadel; ekspr. to ne
more biti on izraža omiljeno zanikanje; ekspr. našel
sem tako stanovanje, da si ne morem misliti
lepšega našel sem zelo lepo stanovanje; ekspr. ni se
mogla potolažiti ni nehala jokati, žalovati; nar. ni
mogel vsemu kaj vsega narediti, opraviti
moči se zastar., s smiselnim osebkom v dajalniku izraža
pripravljenost koga za kako dejanje; dati se: ne
more se mi smejati; ni se ji moglo večerjati
moči si ekspr., navadno v zvezi s kaj izraža
nesposobnost osebka, da bi se zavestno
odločal o uresničevanju dejanja: ne morem si kaj,
da se ne bi smejal; ampak kaj si morem, če ga
imam rada; niste mogli, da me ne bi zavrnili / ni
si mogla kaj, solze so se ji ulile; prim. mogoč,
mogoče


Beseda "morati" torej izraža neko obvezo, nujnost, dolžnost.
Beseda "moči" pa izraža zmožnost, sposobnost.

Primer 1: Ni moral prehoditi 10km. (ni mu bilo treba)
Primer 2: Ni mogel prehoditi 10km. (ni bil zmožen)


Za konec bom še malo okregal nekatere, ki pišete brez repa in glave, brez ločil, brez upoštevanja velikosti črk, hkrati pa jamrate kako je sux slab in ne gre nič na bolje. Spremenimo to!

S tem ciljam predvsem na tiste, ki bi zgornji odstavek zapisali nekako takole:

ZA KONEC BOM ŠE MALO OKREGAL NEKATERE KI PIŠETE BREZ REPA IN GLAVE BREZ LOČIL BREZ UPOŠTEVANJA VELIKOSTI ČRK HKRATI PA JAMRATE KAKO JE PORTAL SLAB IN NE GRE NIČ NA BOLJE A MISLTE GDAJ TO SPREMENIT AL KAJ?!?!?! ?!?!?!!?!? (seveda sem sočne besede izpustil)

Če se odločite napisati nekoliko daljši sestavek (par povedi), naredite to prav, saj bo le tako stvar veliko bolj razumljiva in berljiva. Povedi začenjajte z velikimi začetnicami, vmes uporabljajte ustrezna ločila. Ne pišite z velikimi črkami (CAPS LOCK ON ), saj to izpade kot kričanje.
 

Manc

Pripravnik
19. jul 2007
460
0
16
Nova Gorica
Kaj bi dal, da bi se našel nekdo, ki bi bil pripravljen obnoviti še podredja in soredja. Nekaj slovenščine pa sicer v današnjem svetu kjer naj bi se znali pogovarjati tako ali tako ne škodi. Nam vsaj jezik ne bo izumrl.
 

Bitch_inside

PEPCA 2007
18. jul 2007
3.608
1
36
Ljubljana
Zakaj bi se učili priredja in podredja, če nekateri še vejic ne zanjo postaviti na pravo mesto?
stupid-1.gif
btw, kaj naj bi bila soredja pravzaprav?
 
Nazadnje urejeno:

patriot

Sloven´c
22. jul 2007
25.331
357
83
Priporočam da prvo naredite interni osnovni tečaj slovenščine za modre.

Če izstopate po barvi dajte še po pravilni uporabi slovenščine: klik.
rolleyes-1.gif
 

skorpy

organizatorka
Osebje foruma
18. jul 2007
7.799
0
36
37
Če je to letelo name, ti obljubim, da se bom od sedaj naprej trudila pisati pravilno slovenščino.
wink-1.gif
 

Manc

Pripravnik
19. jul 2007
460
0
16
Nova Gorica
Je že nekaj let minilo od učenja slovenščine, pa mi je prov zabavno se igrati z besedami in jih podrejati, prirejati ali sorejati.
tongue-1.gif
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Priredje)
 

PNG

Fizikalc
24. jul 2007
1.093
0
36
39
papua nova gvineja :)
www.senzala.si
hihi, hudo tole
smile-1.gif
se je to začelo že nekaj let nazaj, ko sem dnevnik pisala in me je prijelo nekaj, da sem samo z malimi pisala in se je to potem tut na forume preneslo. sicer pa se mi zdi, da forum ni neko zbirališče slavistov, ampak virtualni prostor, kjer se izmenjujejo predvsem mnenja ipd.

grejo pa tut meni na živce take standardne napake (nebo namesto ne bo, s/z pred besedami ...), ampak niti ne tok na forumih, kot v bolj uradnih zadevah (dopisi, reklame...). da ne omenjam slovničnih napak v kakšnih sodnih spisih...me je včasih kar sram, kako nepismeni so moji kolegi pravniki....
stupid-1.gif
 

crashednburnt

Majstr
Osebje foruma
20. jul 2007
8.428
208
63
Goriška
www.avtopro.si
Vem, da se tukaj ne zbirajo slavisti, pa vendar je treba od sebe oddati čim bolj razumljiv tekst, ne pa da ga mora človek 3× skoz prebrat, da razume napisano. Tudi velike začetnice na začetku povedi veliko pripomorejo k jasnosti in hitrosti branja.
 

Manc

Pripravnik
19. jul 2007
460
0
16
Nova Gorica
Seveda, to je bistvo vsega. Je pa tudi res, da je nekomu, ki je iz SV države zelo težko (skoraj nemogoče) dopovedati, da bo namesto "gnes" napisal "danes". No, v takih primerih človeka razumem in mu ne zamerim niti toliko, kot imam črnega za nohtom.
wink-1.gif