[ TRIGLAV ] Naložbeno zavarovanje

01481

cifra
15. maj 2007
5.306
0
36
65
Ljubljana
Image2.jpg


Naložbeno življenjsko zavarovanje združuje življenjsko zavarovanje in varčevanje, vezano na gibanje vrednosti enot premoženja izbranih investicijskih skladov. S tem vam je omogočen aktivnejši pristop k zavarovanju.


Z Naložbenim življenjskim zavarovanjem prevzemate nase naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega investicijskega sklada.

V primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja se izplača najmanj zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti.(ZZV)

(Zavarovalnica jamči, da bo v primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja upravičencu izplačala najmanj zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrti (ZZV). Njeno višino določita zavarovalec in zavarovalnica ob sklenitvi zavarovanja zlasti glede na zavarovalno dobo in dogovorjeno višino premije.

Ko premoženje naraste čez to vsoto, je v primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja izplačilo enako dejanski vrednosti sredstev na naložbenem računu. Če je vrednost premoženja višja od ZZV, se nevarnostna premija za primer smrti ne obračunava.)

ZAVAROVALNA VSOTA ZA DOŽIVETJE

Ob doživetju prejme upravičenec za doživetje zavarovalno vsoto, ki je enaka vrednosti privarčevanega premoženja v izbranih investicijskih skladih. Odvisna je od vrednosti in števila enot investicijskih skladov, na katere zavarovalec veže svoja sredstva.

DODATNA ZAVAROVANJA

Ob sklenitvi zavarovanja lahko k osnovnemu Naložbenemu življenjskemu zavarovanju ugodno priključite dodatno nezgodno zavarovanje in zavarovanje kritičnih bolezni.

Dodatno nezgodno zavarovanje
Dodatno nezgodno zavarovanje krije nevarnost nezgodne smrti, trajne invalidnosti, prehodne nesposobnosti za delo ter bolnišnični dan kot posledica nezgode. V primeru nezgodne smrti se upravičencu izplača zavarovalna vsota za primer smrti tako iz Naložbenega življenjskega zavarovanja, kot tudi iz dodatnega nezgodnega zavarovanja.

Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni
Dodatno zavarovanje kritičnih bolezni krije prvi pojav ene od kritičnih bolezni, ki so navedene v zavarovalnih pogojih. Odločate se lahko med dvema različicama dodatnega zavarovanja kritičnih bolezni, ki se razlikujeta po izplačilu zavarovalnih vsot in obračunu premije.

Zavarovane so sledeče kritične bolezni:
- srčni infarkt
- rak
- možganska kap
- odpoved ledvic
- presaditev glavnih organov
- paraliza
- multipla skleroza
- Alzheimerjeva bolezen (pred starostjo 60 let)
- Parkinsonova bolezen (pred starostjo 60 let)
- popolna in trajna odvisnost od tuje pomoči
- zamenjava srčnih zaklopk
- operacija zaradi bolezni aorte
- operacija koronarne arterije.

VZAJEMNO ZAVAROVANJE

Vzajemno Naložbeno življenjsko zavarovanje pomeni, da sta z isto zavarovalno pogodbo življenjsko zavarovani dve osebi. V primeru smrti ene od zavarovanih oseb v času trajanja zavarovanja zavarovalnica izplača upravičencu, običajno je to preživela zavarovana oseba, v pogodbi določeno zavarovalno vsoto. Tudi pri vzajemnem zavarovanju lahko sklenete dodatno nezgodno zavarovanje in/ali dodatno zavarovanje kritičnih bolezni. Skleneta ga lahko obe zavarovani osebi ali le ena. Pri tem se premija in zavarovalne vsote določajo za vsako osebo posebej.

SKLADI

Triglav Steber I

Triglav Renta

Triglav Evropa

Triglav Svet G80 (Zavarovalnica Triglav)

Triglav Hitro rastoča podjetja; delniški vzajemni sklad (Triglav DU)

Triglav Balkan; delniški vzajemni sklad (Triglav DU)

Triglav Azija; delniški vzajemni sklad (Triglav DU)

Delniški vzajemni sklad Triglav Svetovni (Triglav DU)

Delniški vzajemni sklad Triglav Top sektorji (Triglav DU)

Delniški vzajemni sklad Triglav Rastoči trgi (Triglav DU)

Uravnoteženi vzajemni sklad Triglav Renta (Triglav DU)

Mešani vzajemni sklad Triglav Evropa (Triglav DU)

Delniški vzajemni sklad Triglav Steber I (Triglav DU)

Vzajemni sklad Delniški Evropa Vipa Invest (Abančna DZU)

Vzajemni sklad Delniški Svet (Abančna DZU)

Vzajemni sklad delniški Azija (Abančna DZU) (Abančna DZU)

Vzajemni sklad delniški ZDA (Abančna DZU) (Abančna DZU)

http://www.triglav.si/stran.asp?id=733


PRISTOPNA STAROST, ZAVAROVALNA DOBA IN PREMIJA

Pristopna starost

Z Naložbenim življenjskim zavarovanjem se lahko zavaruje oseba, stara med 14 in 65 let. V primeru sklenitve Naložbenega življenjskega zavarovanja z dodatnim zavarovanjem kritičnih bolezni je lahko zavarovana oseba stara med 18 in 55 let. Pri tem zavarovana oseba ob poteku zavarovanja ne sme biti starejša od 65 let.

Zavarovalna doba

Zavarovalna doba pri Naložbenem življenjskem zavarovanju znaša od 10 do 25 let.

Zavarovalna premija

Premija se plačuje mesečno, možen pa je tudi dogovor za drugačno dinamiko plačevanja. Minimalna mesečna premija za osnovno zavarovanje znaša 30,00 EUR / 7.189 SIT. Minimalna mesečna premija za posamezni sklad znaša 10,00 EUR / 2.396 SIT.

MOJ NALOŽBENI RAČUN

Moj naložbeni račun vam omogoča vpogled v stanje na naložbenem računu prek spleta. Z njim lahko dnevno spremljate stanje in gibanje sredstev na naložbenih računih vaših naložbenih zavarovanj. Registrira se lahko le oseba, ki je na naložbeni polici zavedena kot zavarovalec.


58-slika1.jpg